Jsme chráněná dílna Inspirace,

kterou zřizuje Dívčí katolická střední škola v Praze 1, Platnéřská 4, pro dívky a mladé ženy s kombinovaným nebo sociálním postižením. Škola dívky nejen vzdělává, ale poskytuje jim i možnost pracovního uplatnění, a to buď ve vlastní pečovatelské službě nebo právě v chráněné dílně.

Co děláme

Poskytujeme uplatnění handicapovaným mladým ženám, jejichž postižení jim neumožňuje najít si běžnou práci, a tím zlepšujeme jejich finanční situaci, podporujeme jejich samostatnost, komunikační dovednosti a také jim nabízíme podporu školního psychologa a sociálního pracovníka.

Jak to děláme

Zaměřujeme se na výrobu předmětů z recyklovaných materiálů – textilní výrobky, hračky, mýdla, svíčky, přání a podobně, viz fotogalerie. Také vyrábíme reklamní předměty pro firemní klienty, například malované hrníčky. Klientky se podílejí na výrobě jednotlivých předmětů
ze 60 – 90 %.

Jak nás můžete podpořit

Největší podporou činnosti dílny je zakoupení našich výrobků. Ty nabízíme na adrese naší dílny, viz sekce KONTAKT po předchozí telefonické domluvě. Často nás můžete potkat na trzích a různých akcích. Na to, kam se zrovna chystáme, se podívejte do části UDÁLOSTI. Můžete nám také pomoci darováním výrobního materiálu (potřebujeme textil, vlnu, bavlnky, nitě, knoflíky, stužky, tkalouny…), dále reklamou, sdílením na Facebooku anebo rovnou finančním příspěvkem.

Jak mohou pomoci firmy

Zapůjčení zaměstnanců

Firmy mohou pomoci „zapůjčením“ svých odborníků z oblasti fundraisingu, marketingu, public relations, účetnictví, práva či IT, a to formou dobrovolnictví, spolupráce na konkrétním projektu, jednorázové či pravidelné výpomoci v konkrétních odborných oblastech.

Náhradní plnění

Tedy aktivní podpora chráněných pracovišť nákupem jejich zboží nebo služeb od jejich zaměstnanců ve výši 7násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící OZP. Podpořte i naše pracoviště svým nákupem, zajistíte si tak nejen splnění Vaší zákonné povinnosti*, ale zároveň pomůžete i nám – dáte práci lidem, kteří velmi těžko hledají pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce.

Adopce pracovních míst

Firmy mohou pomoci naší finanční situaci pokrytím nákladů na mzdu jednoho či více klientů na libovolně dlouhou dobu (min 1 měsíc).

* Podniky nad 25 zaměstnanců mají povinnosti zaměstnat alespoň 1 osobu se zdravotním postižením (OZP). V případě, že to není v jejich možnostech, je jejich povinností odvádět do státního rozpočtu částku ve výši 2,5násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící OZP. Jinou možností je právě tzv. náhradní plnění.

Budeme se těšit na setkání s vámi!