Poděkování

Děkujeme panu Pavlu Seidlovi za sponzorský dar naší chráněné dílně Inspirace.
V této covidové době nám každý finanční dárek velmi pomáhá přežít a my jsme vděčné každému, kdo na nás myslí.
Klientky chráněné dílny Inspirace